Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers

samenvatting

In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens gesteld op twee jaar. Ook werden de criteria voor toekenning van een WIA-uitkering verscherpt. Wat hebben deze ingrijpende veranderingen teweeggebracht?
Om inzicht te krijgen in het beloop van langdurige verzuimgevallen en de veranderingen daarin sinds invoering van de WIA doen de onderzoeksbureaus AStri en Ape samen een cohortstudie onder 4.000 werknemers en 2.400 “vangnetters” die 9 maanden ziek gemeld zijn geweest. De studie omvat drie enquêtemomenten: 10, 18 en 27 maanden na de ziekmelding. Door vergelijking met soortgelijke onderzoeken die nog in de tijd van de WAO werden gedaan, kunnen verschillen met de vroegere situatie worden vastgesteld. De eerste enquêteronde vond plaats in november 2007. Daaruit blijkt onder meer dat onder de 9-maands zieke werknemers bijna 50% al weer gedeeltelijk aan het werk is. Onder de vangnetters (zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals WW’ers en uitzendkrachten) is op dat moment nog geen 10% weer gedeeltelijk hersteld. De vangnetters vormen dan ook een hoog-risicogroep voor WIA-instroom (en daarbinnen in het bijzonder de WW’ers).
De tweede enquêteronde is in juli 2008 gehouden. Daaruit wordt onder meer een rapport geschreven waarin de uitkomsten worden vergeleken met een soortgelijk project uit 2003 (dus nog voor invoering van de WIA).
De derde enquêteronde zal plaatsvinden in april 2009. De afronding van dit longitudinale project is voorzien in het voorjaar van 2010.

typeproject
jaar2008
verantwoordelijkePhilip de Jong ; Lone van Meyenfeld ; Carlien Schrijversof
plaatsDen Haag
instellingAstri ; Aarts De Jong Wilms Goudriaam Public Economics bv (APE)
pagina's79 p.
doelgroepLangdurig zieke werknemers
trefwoordenWIA ; statistiek ; werknemers ; ziekte
themaWerkgevers
urlhttp://www.astri.nl/info/download.php?id=146
opmerkingenStatistiek
referentie nummer383
datum invoer29-09-2009