Walkant project: autistische jongeren met zorg naar school

samenvatting

Er zijn autistische jongeren (12-18 jaar) voor wie het huidige aanbod binnen het cluster 4 VSO ondeerwijs nog niet passend genoeg is. Zij kunnen niet voldoen aan het gewenste niveau van zelfstandigheid, sociale competentie, en schools perspectief. Een aantal van deze jongeren zit nu thuis en dat mag niet zo blijven. Stichting de Walkant is kort geleden opgericht met als eerste doel het aanbieden van zorg in combinatie met onderwijs. In samenwerking met het REC 4-4 in Amersfoort, de VSO afdeling van de JH Donnerschool (cluster 4) en de Rudolphstichting in de Glind (gemeente Barneveld ) wordt in begin 2010 gestart met een groep van 12 leerlingen. In een eigen locatie in de Glind worden deze jongeren begeleid en zullen zij onderwijs krijgen van leerkrachten van de Donnerschool. De jongere is dus zowel deelnemer van de Walkant als leerling van de Donnerschool. Het wordt een uniek aanbod waarbij zorg en onderwijs helemaal door elkaar loopt. Op schooldagen (m.u.v. de woensdag) wordt 9.15 tot 16.00 uur het zorg/onderwijsprogramma aangeboden.

typeproject
jaar2010
organisatieStichting de Walkant
plaatsAmersfoort
trefwoordenautisme ; onderwijs
themaonderwijs
adresinfo@stichtingdewalkant.nl
urlhttp://www.stichtingdewalkant.nl/
datum invoer13-07-2010