Wajong recruiters Onbegrensd Talent

samenvatting

Het project Wajong Recruiters wil de instroom van mensen met een arbeidshandicap in bedrijven en organisaties stimuleren en een extra impuls geven. Het project wordt ondersteund door MVO Nederland en het Social Venture Network. De uitvoering van het project is in handen van de Stichting Onbegrensd Talent Netwerk. De Wajong Recruiters zijn een groep (ex-)Wajongers die andere mensen met een Wajong uitkering plaatsen bij Nederlandse bedrijven en organisaties. Zij nemen het gehele traject van werving, selectie, plaatsing en begeleiding van deze Wajong kandidaten voor hun rekening. Zij weten waar geschikte kandidaten te vinden zijn, hoe die beoordeeld moeten worden en op welke wijze je deze kandidaten kunt plaatsen en begeleiden.

typeproject
jaar2011
verantwoordelijkeRevalidatiefonds
organisatieOnbegrensd Talent
plaatsUtrecht
instellingOnbegrensd Talent
trefwoordenarneidsmarkttoeleiding ; Wajongeren
themaarbeidstoeleiding
adresOnbegrensd Talent

Goeman Borgesiuslaan 77

3515 ET Utrecht

Telefoon: 030 755 1515

info@onbegrensdtalent.nl

urlhttp://www.revalidatiefonds.nl/index.php/revalidatiefonds-mainmenu-33/projecten-mainmenu-74/arbeid-mainmenu-72/324-wajong-recruiters.html
publicatiefolder_Wajongrecruiters.pdf
datum invoer14-02-2011