Swink: Een internet community voor Wajongers

samenvatting

Swink mobiliseert de kracht en kennis van de groep én het individu met online mogelijkheden voor co-creatie, contact en zelfontplooiing. OOiP internet technology realiseerde de technische omgeving. In deze fase vonden ook gesprekken plaats met eindgebruikers (de jongeren) en de leveranciers van diensten en informatie. Swink.nl is vanaf eind september 2008 in de lucht. Doorontwikkeling vindt plaats in 2009 (versie 2). De community zal starten met een selecte deelpopulatie en zich van daaruit verder ontwikkelen. De klanten van de community zijn organisaties met expertise op het terrein van werk en handicap. Zij leren in dit concept te luisteren naar de eindgebruikers: de jonggehandicapten. Parallel aan de inrichting van de community start een longitudinaal onderzoek naar de beweegredenen van de doelgroep om actief te worden (op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt), hun zoekgedrag en het effect van de deelname aan de community. Swink is geen plaats om te klagen. Wel om samen met experts oplossingen te bedenken voor concrete problemen en om de eigen kracht en de kracht van de groep te leren gebruiken. Na twee jaar kan de meerwaarde van de community worden vastgesteld. Van belang zijn de omvang van de community en de mate van activiteit, de mate waarin de vastgestelde kwaliteitscriteria zijn gerealiseerd en de mate waarin jongeren via deze weg werk vinden. Er verschijnen publicaties over de resultaten van het onderzoek. Er is inzicht in de wijze waarop de community zelfsupporting kan worden via inkomsten uit advertenties, de verkoop van informatie en contributie van de leden en stakeholders.

typeproject
jaar2009
verantwoordelijkePaul Malschaert
instellingOOiP internet technology
doelgroepJongeren met een beperking
trefwoordenarbeid ; gehandicapten
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
urlwww.swink.nl.
referentie nummer330
datum invoer29-09-2009