Stichting D'RAN helpt kwetsbare jongeren aan werk

samenvatting

Meer duurzame arbeid voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt en/of sociaal-emotionele problematiek. Dat wil Stichting D'RAN in de Achterhoek bereiken door te gaan samenwerken met gemeenten, midden- en kleinbedrijf (mkb), zorginstellingen, (speciaal) onderwijs etc. In de Stichting D’RAN zitten alle scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de Achterhoek. Het regionale mbo is partner. De stichting richt zich op de volgende jongeren in de regio Achterhoek: • uitstromende leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die starten op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie, • jongeren met een vooropleiding in het praktijkonderwijs (pro) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso), • Uitvallende/uitstromende leerlingen van het mbo, niveau 1/2 zonder werk, • jongeren met een relatief laag cognitief niveau, jongeren met behoefte aan begeleiding bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en jongeren met een weinig stabiele thuissituatie. De stichting wil na twee jaar (onder meer) de volgende resultaten kunnen laten zien: • Na twee jaar heeft 60% van de jongeren nog dezelfde arbeidsplaats, • Adequate invulling arbeidsplaatsen voor laaggeschoold werk binnen bedrijven, • Scholing voor de laaggekwalificeerde banen waaraan behoefte is (voorkomen van mismatch), • Dalende instroom in de Wajong met 10%, • Maximale realisatie van de doelstellingen van de WIJ en minder schooluitval, • Dekkend regionaal monitoringssysteem, dat voor 95% van de uit het vso en pro uitgestroomde leerlingen in beeld brengt waar zij verblijven, • 10 %toename van plaatsing van leerlingen in een mkb-bedrijf in of nabij de Achterhoek.

typeproject
jaar2011
verantwoordelijkeStichting D'RAN
organisatieStichting D'RAN
instellingStichting D'RAN
trefwoordenonderwijs ; arbeidsmarkttoeleiding ; schooluitval ;
themaonderwijs

arbeidstoeleiding

adresh.reede@prakticon.com

w.schafrat@kpcgroep.nl

urlhttp://www.vng.nl/smartsite.dws?id=108344
datum invoer07-07-2011