Regular Plus

samenvatting

Een vangnetsituatie voor het reguliere beroepsonderwijs creëren zodat leerlingen met een (arbeids)handicap die anders (dreigen) uit (te) vallen uiteindelijk een passende functie op de arbeidsmarkt vinden. In dit project worden nieuwe samenwerkingsvormen tussen het REA-vangnetinstituut Eega Educatie en reguliere ROC's ontwikkeld. Eega begeleidt en ondersteunt leerlingen en onderwijsinstellingen op belangrijke keuzemomenten voor aanvang van en tijdens de studie en stage. Hierdoor kunnen meer gehandicapte scholieren regulier beroepsonderwijs volgen, terwijl ze tegelijkertijd verzekerd zijn van opvang en specialistische begeleiding. Vanaf de intake of bij geconstateerde leer- of gedragsproblemen wordt een Persoonlijk Participatie Plan gemaakt. Dit PPP beschrijft de gewenste eindsituatie en de ontwikkelingsdoelen plus de manier om deze te bereiken. Er is een heldere taakverdeling. De docent richt zijn aandacht specifiek op het leren. Een begeleider van Eega zorgt ervoor dat alles wat ruis geeft in de lessituatie (bijvoorbeeld emoties, angsten, therapie, relatie met ouders) wordt aangepast en opgelost.

typeproject
jaar2007
verantwoordelijkeBrigitte Flapper
doelgroepJongeren met een beperking
trefwoordenberoepsonderwijs ; arbeidsmarkttoeleiding ;
themaIntermediairs
adresRegular Plus
Zutphenseweg 51033
7418 AH Deventer
Tel: (+31) (0570) 63 84 70
Fax: (+31) (0570) 63 84 71
Email: info@regularplus.nl
internet: www.regularplus.nl
urlhttp://www.regularplus.nl/
http://www.regularplus.nl/folders/folder_ouders.pdf folder ouders
http://www.regularplus.nl/folders/folder_docenten.pdf folder docenten
http://www.regularplus.nl/folders/folder_deelnemers.pdf folder deelnemers
referentie nummer282
datum invoer29-09-2009