Re-integratiemethodiek mensen met autisme

samenvatting

Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te zetten gericht op toeleiding naar arbeid die tevens inzicht geeft in de kritische succesfactoren. Er worden kandidaten geworven. Deze kandidaten moeten interesse hebben maar ook de mogelijkheid om te werken in het testvak. Vervolgens worden de kandidaten opgeleid tot softwaretesters. Na de opleiding brengen de kandidaten hun kennis en vaardigheden in de praktijk. De werkstages vinden plaats bij 2 bedrijven, te weten Bouwfonds en Kadaster. De stageplaats wordt indien mogelijk omgezet in een betaalde baan. Bureau Arbeid begeleidt de kandidaten naar andere betaalde arbeid. Een derde optie is dat de initiatiefnemers van Autest kandidaten aannemen voor het uitvoeren van betaalde testopdrachten. Een overdraagbare methodiek. De deelnemers aan de pilot vinden betaald werk in het testvak. Voortzetting van de aanpak door Autest bij andere werkgevers in de branche.

typeproject
jaar2006
verantwoordelijkeGerard Bijkerk
instellingStichting Autest samen met Bureau Arbeid, Leo Kannerhuis Quality Awarness en ROC Midden-Nederland
doelgroepAutisme
trefwoordenautisme ; arbeidsmarkttoeleiding ; methodiek
themaArbeidstoeleiding
Intermediairs
adresAutest
Bezoekadres:
Venestraat 1-3
4931 BM Geertruidenberg
Postbus 126
4930 AC Geertruidenberg
Tel. : +31 162 57 24 83
Email: autest@autest.nl
urlhttp://www.autest.nl/
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Autest/Nieuwsbrief%20Autest%20april%202006.pdf ; nieuwsbrief april 2006
referentie nummer285
datum invoer29-09-2009