Projectplan De Werkschool: 'Aan de slag in de arbeidsmarktregio’s:; Managementsamenvatting

samenvatting

In november 2010 bracht de Commissie Werkscholen haar advies 'Zicht op werk, de Werkschool als werkend perspectief'uit aan het kabinet. De analyse van dit advies is dat het maatschappelijk en economisch niet acceptabel is als jongeren langdurig buiten het arbeidsproces staan. Toch is dat de dreigende realiteit. De complexiteit van de regelgeving in combinatie met een gefragmenteerde uitvoering door een veelheid aan partijen, leidt er op dit moment toe dat voor deze jongeren de brug van school naar werk niet of onvoldoende geslagen wordt en het om verschillende redenen, die hieraan gerelateerd zijn, voor een werkgever onaantrekkelijk is om de jongere in dienst te nemen. De Werkschool slaat voor deze groep jongeren de brug van school naar werk. Het betreft hier één route waarin verschillende partijen een verantwoordelijkheid hebben: werkgevers, het onderwijs/de school, het UWV, de gemeente en zorgpartijen. De Werkschool zorgt op regionaal niveau voor een domeinoverstijgende samenwerking met focus op één domeinoverstijgend resultaat: betaald werk in plaats van een uitkering. De Werkschool is een duurzame uitvoeringsalliantie van de genoemde partijen op regionaal niveau die een prestatie levert die meer is dan de optelsom van de individuele bijdragen van deze partijen: de Werkschool stroomlijnt en ontdubbelt de bijdrage van de individuele partijen.

typeproject
jaar2011
verantwoordelijkeH. Kamps
organisatieCommissie Werkscholen
plaatsDen Haag
instellingCommissie Werkscholen
pagina's6 p.
publicatievormProjectplan
trefwoordenwerkscholen ;
themaarbeidstoeleiding
publicatieprojectplan_de_werkschool.pdf
datum invoer14-07-2011