Project GGz-jongeren aan het werk

samenvatting

Met het project 'GGz-jongeren aan het werk' willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende rehbilitatiepraktijken in beeld brengen. In deze praktijken wordt binnen een keten van zorg, onderwijs en re-integratie intensief samen gewerkt om aan te sluiten bij de vraag van de jongeren. Met deze ervaringen in woord en beeld willen we de succes- en faalfactoren van deze rehabilitatiepraktijken voor het voetlicht brengen. Hiermee tonen we zorg, onderwijs, re-integratiebureaus, ministeries en werkgevers dat door het centraal stellen van de vraag van jongeren, de zorgvraag beter wordt beantwoord. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en meer jongeren gaan en blijven aan het werk.
Doelstellingen van het project:
1. Inzicht in het gewenste ketenzorgsysteem inzake arbeidsrehabilitatie van GGz-jongeren op basis van persoonlijke ervaringen van jongeren uit de Good practices;
2. Korte analyse van de ervaringen op succes- en faalfactoren en het bundelen van de ervaringen van jongeren; In een volgend project worden de factoren gebruikt bij het opstellen van handreikingen voor de ketenpartners.
3. Het LPGGz biedt de jongeren, die dit willen, een plek aan in de jeugddenktank van het LPGGz om mee te helpen met de lobby voor goed jongerenbeleid.
4. De DVD’s en de bundel zijn breed verspreid via conferenties en/of websites. Ze worden na afloop van het project door de lidorganisaties, het LPGGz, CrossOver en het Fonds PG ingezet als eyeopener om zo de zorg, het onderwijs en re-integratiebureaus te interesseren voor de in de pilots gebruikte methodes. Na toestemming van het LPGGz mogen ze ook door andere non-profit organisaties, zoals kenniscentra worden gebruikt.
5. De beleidsadviesnota wordt door het Platform en haar lidorganisaties gebruikt in hun lobby naar de politiek en de ketenpartners.
6. Met de bundel en de DVD-opnamen worden door LPGGz en Fonds PG nieuwe sponsoren gezocht voor de volgende projecten binnen het meerjarenprogramma.

typeproject
jaar2010
organisatieLandelijk Platform GGz ; Fonds Psychische Gezondheid
plaatsUtrecht
trefwoordenarbeid ; ggz-jongeren ; ervaringen
themawerk en handicap
publicatieproject_ggz_jongeren_aan_het_werk.pdf
opmerkingenSamenwerkingsverband met: Lidorganisaties LPGGz ; Fonds Psychische Gezondheid ; ABC Altrecht ;

VIP-project AMC ; ACT-team GGZ Eindhoven ; ROC Zadkine ; Kenniscentrum CrossOver ; GGZ Nederland

datum invoer31-08-2010