Prins Heerlijk

samenvatting

In Tilburg is er nog geen bedrijf waar jongeren met een functiebeperking of handicap kunnen leren en werken in de horeca in het centrum, midden tussen de winkels, kantoren en andere horecabedrijven. In een gewoon bedrijf, met ook een speciale doelstelling. Er is dringend behoefte aan opleidings- en leerwerkplekken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking op dit gebied. Deze jongeren hebben meestal een Wajong uitkering en hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook enkele plaatsen beschikbaar voor dagbesteding met een indicatie voor ondersteunende begeleiding met een persoonsgebonden budget (PGB). Jongeren met een WSW-indicatie, komen na het VSO-ZML, het praktijkonderwijs of het LWOO, meestal thuis te zitten, op de wachtlijst voor gesubsidieerde arbeid. Deze jongeren zijn gemotiveerd om mee te doen en willen zich ontwikkelen. Op dit moment is de wachtlijst voor deze jongeren in Tilburg voor een plaats bij de Sociale werkvoorziening groot. Het is funest voor deze jongeren om thuis te zitten. Zo verlies je snel je op school opgebouwde vaardigheden en ritme. Via dit project willen we jongeren de mogelijkheid bieden om mee te doen, door ons te richten op de mogelijkheden van de jongeren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden.

typeproject
jaar2008
verantwoordelijkePrins Heerlijk
plaatsTilburg
instellingPrins Heerlijk
doelgroepGehanciapten
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; gehandicapten
themaWerk en handicap
adresEmail: info@prinsheerlijktilburg.nl
urlhttp://www.prinsheerlijktilburg.nl/
referentie nummer270
datum invoer29-09-2009