Pak (die) kans

samenvatting

Het ontwikkelen, invoeren en breed verspreiden van een methodiek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Door een sluitende aanpak krijgen deze jongeren perspectief op duurzaam werk of dagbesteding. In het project werken diverse organisaties intensief samen via een heldere taakverdeling. Er is een operationele werkgroep actief, waarin medewerkers van alle instanties zitting hebben. Hier bepaalt men de doelen en inhoud van de werkzaamheden voor individuele deelnemers. Refrisk monitort de activiteiten en heeft de regiefunctie. Door deze werkwijze wordt het beperkende karakter van de huidige procedures doorbroken en is de verantwoordelijkheid helder belegd.

typeproject
jaar2009
verantwoordelijkeAnnelies Leek
instellingRefrisk samen met William Schrikker Stichting, Justitie, Joblink, ZMOK-scholen, gemeenten, provincies en UWV
doelgroepLicht verstandelijk gehandicapten
trefwoordenlvg ; justitie ; reclassering
themaIntermediairs
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Refrisk%20Pak%20Die%20Kans/Pak%20die%20Kans%201e%20Kwartaalrapport%202008.pdf | kwartaalrapportage 2008
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/projecten_details.asp?ID=93 ; Eindverslag november 2008
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/projecten_details.asp?ID=93 ; methodiekbeschrijving Pak die Kans
referentie nummer259
datum invoer29-09-2009