Op eigen kracht aan het werk (OEK)

samenvatting

Het project “Op eigen kracht aan het werk” (OEK) heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening of beperking te bevorderen.
In het eerste deel van het project is onderzoek gedaan naar de arbeidsparticipatie onder mensen met neurofibromatose, sarcoïdose, hoofdpijn, autisme, hiv, cystic fibrosis, een visuele beperking en nierpatiënten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht.

In het tweede deel kregen werkenden met een chronische beperking toegang tot de Werkscan. Met de Werkscan waren zij in staat na te gaan hoe het met hun werkvermogen was gesteld (de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn werk kan doen). En kregen ze in beeld op welke gebieden zij actie kunnen ondernemen om hun werkvermogen positief te beïnvloedden. Dat laatste kon eventueel met hulp van een Werkscandeskundige.

typeproject
jaar2015-2017
verantwoordelijkeOp Eigen Kracht aan het werk (OEK)
organisatieHIV-vereniging; Hoofdpijnpatiëntenvereniging; Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting; Neurofibromatose Vereniging Nederland; Nierpatiëntenvereniging Nederland en Sarcoïdosevereniging Nederland.
plaatsOnline
trefwoordenWerkscan; duurzame inzetbaarheid; zelfregie
themaarbeidstoeleiding\bevordering arbeidsparticipatie voor mensen met een chronische ziekte
urlhttp://neurofibromatose.nl/wegwijzer/ondersteuning-bij-werk//
datum invoer18-12-2017