Onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen op basisscholen

samenvatting

In het onderzoek wordt gekeken naar de gecombineerde werking van twee programma's voor preventie van gedragsproblemen: Taakspel en het programma alternatieve denkstrategieĆ«n (PAD). Beide programma's afzonderlijk zijn zowel binnen als buiten Nederland onderzocht op hun effectiviteit. 

 Taakspel is gericht op klasmanagement. Het geeft leerkrachten praktische handvatten om een gestructureerd en veilig klasklimaat te scheppen, onder andere door het hanteren van duidelijke regels en het belonen van pro-sociaal gedrag. Taakspel leert kinderen echter niet rechtstreeks sociale vaardigheden aan. Het programma PAD doet dat wel en richt zich uitdrukkelijk op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Het leert kinderen emoties te herkennen en effectief pro-sociale en emotionele vaardigheden toe te passen. 

Dankzij een overlap in uiteindelijke doelen zijn de twee programma's goed te combineren. Taakspel creƫert een context waarin leerlingen zich veilig voelen, PAD leert kinderen de vaardigheden die nuttig zijn ter preventie van gedragsproblemen. Aan het onderzoek, dat begin 2011 start en drie schooljaren zal beslaan, zullen maximaal 36 basisscholen uit Flevoland kunnen deelnemen

typeproject
jaar2011
verantwoordelijkeRon Oostdam
organisatieWindesheim Flevoland ; Kohnstamm Instituut ; Seminarium voor Orthopedagogiek ; schoolbesturen
plaatsAlmere
instellingWindesheim Flevoland
periode2011-2014
trefwoordengedragstoornissen ; basisonderwijs ; gedragstherapie
themaonderwijs
urlhttp://www.windesheimflevoland.nl/Paginas/Home.aspx
datum invoer16-12-2010