OdiBaan: Schoolcoaching

samenvatting

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Na inventarisatie van belangstellenden wordt in januari 2006 met 15 deelnemers gestart. De werkwijze wordt getest en verder ontwikkeld. De schoolcoach stelt in overleg met de deelnemer een coachingsplan op. De voortgang van het lesprogramma wordt geregistreerd in een volgsysteem. Per deelnemer wordt gemiddeld twee uur per week ondersteuning geboden. Indien succesvol zal de werkwijze van de schoolcoach breder onder de aandacht worden gebracht. In de download Achtergrondinformatie kunt u meer lezen over de aanpak van het project. Tenminste 80% van de 15 leerlingen heeft het opleidingsjaar met een kwalificatie afgerond. Een evaluatie van de resultaten waarin ook aandacht is voor de tevredenheid van deelnemers en de samenwerkende organisaties.

typeproject
jaar2005
verantwoordelijkeElly Spillekom
plaatsZaandam
instellingOdiBaan ; Regiocollege Zaanstreek
doelgroepArbeidsgehandicapten
trefwoordenbegeleider ; onderwijs ; gehandicapten ; jongeren
themaOnderwijs
adresOdibaan
Westzijde 249,
1506 GE Zaandam
Tel.: 0299 418310
Email: e.spillekom@odion.nl
Email: info@odibaan.nl
urlhttp://www.odibaan.nl/
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Odibaan%20Schoolcoaching/Verantwoording%20wajongproject.doc
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Odibaan%20schoolcoaching/Schoolcoaching.doc
opmerkingenBron: http://www.vanwajongnaarwerk.nl/projecten_details.asp?ID=37
referentie nummer249
datum invoer29-09-2009