Methodiekontwikkeling ASS

samenvatting

Het ontwikkelen van een methodiek om jongeren van 16 tot 21 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De kennis via eindproducten beschikbaar stellen aan andere (onderwijs-)instellingen.

typeproject
jaar2009
verantwoordelijkeCorinne Sebregts
instellingSymbion
doelgroepAutisme
trefwoordenautisme ; arbeidsmarkttoeleiding
themaOnderwijs
urlhttp://www.symbion-vo.nl/
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Symbion/Symbion%20-%20artikel%20Arbeidstoeleiding%20voor%20leerlingen%20met%20ASS.pdf | Remediaal ; arbeidstoeleiding voor jongeren met ASS
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/SymbionMicrosoft%20Word%20-%20Rapportage%20Onderzoeksfase%20en%20voorbereidingsfase% Rapportage onderzoeksfase en voorbereidingsfase
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Symbion/Symbion%20november%202007.pdf | Projectvoorstel: ‘Methodiekontwikkeling voor het arbeidstoeleidend traject voor leerlingen met ASS’
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/SymbionMicrosoft%20Word%20-%20Projectplan%20Arbeidstoeleiding%20binnen%20het%20Praktijkonderwijs% Projectplan Arbeidstoeleiding binnen het Praktijkonderwijs ten behoeve van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum
referentie nummer235
datum invoer29-09-2009