Kanteling WMO

samenvatting

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Iedereen moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, die de verantwoordellijkheid van gemeenten regelt om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen. Het proces van gemeenten en burgers om tot een invulling van de compensatieplicht te komen volgens de bedoeling van deze wet, heet de Kanteling. Om dit proces te bevorderen zijn de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad),de koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en het Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) het project de Kanteling gestart. Ze werken in dit project nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG), die in haar project de Kanteling gemeenten ondersteunt. Dit document bevat de visie van waaruit CG-Raad, CSO en VCP het project uitvoeren en van waaruit zij in gesprek zijn met de VNG. De visie beschrijft het doel en de reikwijdte van de compensatieplicht in de WMO en het kantelingsproces.

typeproject
jaar2010
verantwoordelijkeProject de Kanteling
organisatieChronisch zieken en Gehandicaptenraad ; koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) ; Programma Versterking
plaatsUtecht
instellingChronisch zieken en Gehandicaptenraad
pagina's8 p.
publicatievormProjectbeschrijving
trefwoordenwmo ; gemeentelijk beleid ; compensatieplicht
themawet- en regelgeving
publicatiekanteling_wmo.pdf
datum invoer22-04-2010