Jack and Jill

samenvatting

Het inrichten van een sluitende aanpak van school naar werk voor jongeren met een arbeidshandicap. Dit door ontwikkeling van een regionaal netwerkmodel en de inzet van vroegtijdige diagnostiek op scholen. Vaststellen of de aanpak werkt en deze vervolgens overdragen naar andere UWV-regio’s. In de regio Almere wordt een netwerkmodel opgezet. Hierin participeren instanties die betrokken zijn bij de zorg, hulpverlening, scholing en (arbeids)integratie van jongeren met een (mogelijke) Wajong-status. De betrokken instanties, hun verantwoordelijkheden, hun taken, de afgesproken termijnen en de afgesproken resultaten worden beschreven. Ook zet men een pilotproject op voor de vroegtijdige diagnostiek. Risicoleerlingen uit het derde jaar van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het ROC in Almere worden onderzocht op een mogelijke handicap. Hiervoor zal een checklijst ontwikkeld worden die alle betrokken partijen gebruiken. Voor de overdracht naar andere regio’s van UWV wordt een planmatige implementatie voorbereid. Het project is succesvol afgerond. De activiteiten zijn ondergebracht in de bestaande overlegstructuur (OSKAR-overleg) in Almere. De uitvoering van vroege diagnostiek is daarmee geborgd. In het verlengde van dit project startte Mind at Work eind 2007 een onderzoek naar de relatie tussen Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) en Wajong-instroom. Verder werkt de organisatie aan een vragenlijst die het gebruik van het diagnostisch instrument vereenvoudigt.

typeproject
jaar2006
verantwoordelijkeElly Zeef
instellingStichting Mind at Work.
doelgroepGehandicapten
themaIntermediairs
Arbeidstoeleiding
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Mind%20At%20Work/JackenJilverslag1maart.pdf | projectverslag Jack and Jill
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/projecten_details.asp?ID=46 ; model huishoudelijk model en model convenant
referentie nummer523
datum invoer29-09-2009