Ik wil aan het werk: Cursus

samenvatting

Het doel van deze gerichte oriëntatie en sollicitatietraining is mensen met een licht verstandelike handicap voorbereiden op een toetreding tot de arbeidsmarkt, door hen kennis over de arbeidsmarkt aan te bieden, sollicitatievaardigheden aan te leren en zicht te geven op zichzelf (hun persoonlijke eigenschappen, interesses en vaardigheden). Deelnemers zijn (ex) leerlingen van de VSO-ML scholen, AKA-opleidingen (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent), LWOO opleidingen (Leerweg Ondersteunend Onderwijs), ex-leerlingen met een afgebroken Lager Beroepsonderwijs niveau A of een afgebroken opleiding in het Leerlingwezen, mits er sprake is van een leerachterstand.

typeproject
jaar2013
verantwoordelijkeWim Pongers
organisatieMEE Utrecht, Gooi & Vecht
plaatsUtrecht
instellingMEE Utrecht, Gooi & Vecht
trefwoordencursus ; arbeidsmarkttoeleiding ; licht verstandelijk gehandicapten
themaarbeidstoeleiding
adresWim Pongers

wpomgers@mee-uvg.nl

datum invoer25-06-2013