HONDERD!N

samenvatting

In twee jaar tijd honderd jongeren met een beperking aan het werk helpen, van wie 25 in hogere functies. Dat is het doel van het project 'HONDERD!N, Wajong-talenten aan de slag in de provincie Utrecht'. Alleato voert het uit in samenwerking met CliëntenBelang Utrecht. Het project heeft nadrukkelijk niet tot doel om een nieuwe infrastructuur in het leven te roepen. Reïntegratie en matching gebeurt door de daartoe gekwalificeerde organisaties, zoals reïntegratiebedrijven, organisaties voor jobcoaching en het UWV. Kern van het project is betere stroomlijning van inspanning en activiteiten van het bestaande uitvoeringsapparaat. Alleato is penvoerder, treedt op als procesmanager en stemt de activiteiten van de deelnemende partijen op elkaar af. Beoogd resultaat is, behalve honderd arbeidsplaatsen voor Wajongers, een methodiekbeschrijving om bestendige arbeidsplaatsen te realiseren voor Wajongers. Ook gaat Alleato werken aan bredere bekendheid van initiatieven om jongeren met een beperking te re├»ntegreren op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers van het project zijn de Stichting Instituut GAK en de provincie Utrecht.

typeproject
jaar2011
verantwoordelijkeArzu Karadeniz ; Bregje Pieters
organisatieAlleato ; CliëntenBelang Utrecht.
plaatsUtrecht
instellingAlleato
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; jongeren ; Utrecht ; arbeidsintegratie
themaarbeidstoeleiding
adresArzu Karadeniz (projectleider)

arzu.karadeniz@alleato.nl

Tel.: 030 239 43 93

Bregje Pieters

bregje.pieters@alleato.nl

Tel.: 030 239 20 66

urlhttp://www.alleato.nl/ons_werk/projecten/arbeid/honderd-n
datum invoer15-03-2011