Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs&rsquo

samenvatting

‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele ouderorganisaties. Bij heel veel ouders (en ook medewerkers van scholen) nog helemaal niet. Unaniem zijn alle ondervraagde ouders van mening dat het van wezenlijk belang is dat een schoolteam dat van harte open staat voor kinderen met een beperking en hun ouders. Voor wat betreft allerlei andere inhoudelijke aspecten van passend onderwijs blijkt er een tweedeling te bestaan binnen de groep geïnterviewde ouders, die een sterke weerslag heeft op de wensen met betrekking tot de invulling van passend onderwijs. Enerzijds zijn er de ouders die hun kind op een reguliere school hebben – en dat zijn doorgaans kinderen met een relatief lichte handicap – die zeer sterk hechtenaan het realiseren van passend onderwijs binnen een reguliere schoolklas. Voor hen blijkt ‘gewoon meedoen’ belangrijker dan welke aanpassingen en therapiemogelijkheden binnen de school dan ook. Anderzijds zijn er de ouders van kinderen die een speciale school bezoeken. Zij vinden het zonder meer noodzakelijk dat er speciale scholen blijven. Naar hun overtuiging vragen hun kinderen om veel extra’s die alleen binnen een speciale school realiseerbaar zijn. Binnen passend onderwijs zal dus de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor een reguliere (inclusieve) of voor een speciale school gehandhaafd moeten worden – een opvatting die de BOSK altijd al heeft uitgedragen. Een tussenoplossing in de vorm van een ‘aparte groep’ binnen een reguliere school vindt in de ogen van alle ondervraagde ouders nauwelijks genade en lijkt dan ook geen optie. Grote winst kan door het traject passend onderwijs worden gerealiseerd, als de individuele ouderondersteuning goed wordt geregeld, met name: 1. het ene loket voor integrale indicatie (onderwijs én zorg), 2. een onafhankelijke ondersteuning en bemiddeling bij de beoordeling van een aangeboden onderwijsarrangement, 3. een vaste consulent voor alle vragen (levensbreed en levenslang).

typeproject
jaar2009
verantwoordelijkeBOSK-werkgroep ‘Onderwijs’
plaatsUtrecht
instellingBosk, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
pagina's12 p.
doelgroepKinderen met een lichamelijke handicap en hun ouders
trefwoordenpassend onderwijs ; ervaringen ; motorisch gehandicapten
themaOnderwijs
urlhttp://www.bosk.nl/files_content/onderwijs/downloads/rapport%20onderzoek%20Passend%20Onderwijs.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer514
datum invoer29-09-2009