Het GildeNetwerk

samenvatting

Het GildeNetwerk is een initiatief van gemeenten en een aantal onderzoeks- en adviesprofessionals. Inmiddels zijn er twee Gildes: Gilde Re-integratie en Gilde Schuldhulpverlening. Het GildeNetwerk beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering in het sociale domein. Centraal staat de kennis over wat werkt binnen de verschillende beledisterreinen. Die kennis ligt vaak besloten in de hoofden van uitvoeringsprofessionals die dagelijks het resultaat van hun handelen zien. Het GildeNetwerk tracht deze praktijkkennis in methodieken op te tekenen en de vaak intu├»tieve kennis van professionals te verrijken met kennis vanuit onderzoek en wetenschap. Ook zet het GildeNetwerk zich in deze kennis te verspreiden door middel van publicaties, congresbijdragen, handreikingen, werkwijzers, werkplaatsen en trainingen. Borging is eveneens een belangrijk thema. Het creëren van een lerende organsatie. (met ondermeer intervisie, supervisie, collegiale observaties en inzichtelijkheid van (tussenresultaten)) is een belangrijke doelstelling. In relatie daarmee houdt het GildeNetwerk zich ook bezig met vraagstukken van management en sturing en de ontwikkeling naar meer geïntegreerde aanpakken. Het GildeNetwerk stelt zich op het standpunt dat alle ontwikkelde kennis publiekelijk beschikbaar wordt gesteld.

typeproject
jaar2012
verantwoordelijkeGejo Duinkerken ; Klaas Folkerts ; Roeland van Geuns (Lector Armoede en Participatie HvA) ; Nadja Jungmann (Lector Rechten, Schulden en Incasso HU) ; Peter Wesdorp
organisatieHet GildeNetwerk
instellingHet GildeNetwerk
trefwoordenre-integraite ; schuldhulpverlening
themaintermediairs
urlhttp://www.gildenetwerk.nl/index.html
datum invoer12-07-2012