Grow2worK

samenvatting

De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige spraak-taalproblemen hebben. Het doel is de kansen om aan (betaald) werk te komen te vergroten. De naam van het project is Grow2worK. Groei staat voor ontwikkeling, empowerment en je talenten ontplooien. Het doel is tenslotte dat de jongeren (mede) door het inzetten van buddy's sterker in hun schoenen zullen staan op de arbeidsmarkt. De komende maanden zal Grow2worK verder groeien in haar opzet

typeproject
jaar2012
verantwoordelijkeInge Doorn
organisatieNVVS
plaatsHouten
trefwoordenslechthorenden ; doven ; arbeidsmarkttoeleiding ; buddy
themaarbeidstoeleiding
adresInge Doorn

Tel.: 030-2900360

mail: arbeid@fodok.nl.

urlhttp://www.nvvs.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/Grow2WorK-nieuwe-naam-project-Arbeid
datum invoer23-04-2012