De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek

samenvatting

De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een arbeidstoeleidingstraject ontwikkeld voor jongeren met een psychiatrische stoornis, in het bijzonder een stoornis in het autistisch spectrum. Dit zogenaamde MOTA-traject kent als onderdelen: bewustwording, gewenste toekomst, plan maken, actie en evaluatie. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van de supported employment methode. Het aanleren van werknemersvaardigheden gebeurt zoveel mogelijk op de reguliere werkplek.

typeproject
jaar2005
verantwoordelijkeL. Lammerink
instellingDe Kapstok Leerwerkprojecten, sector van scholengroep Twente Speciaal Hengelo.
doelgroepHet inrichten van een structureel leerwerkproject voor jongeren met een psychiatrische stoornis, met als doel de kansen op arbeid voor hen te vergroten.
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; leerwegondersteunend onderwijs
themaTransitie activiteiten in de school
adresl.lammerink@ssts.nl
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/De%20Kapstok%20MOTAArtikel%20Kapstok%20Tubantia.pdf
referentie nummer468
datum invoer29-09-2009