De human resources van werknemers met een chronische aandoening:' maak er gebruik van'

samenvatting

Ruim een derde van de Nederlandse werkenden lijdt aan een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en problemen met het gehoor of het bewegingsapparaat. Werknemers met chronische aandoeningen verlaten de arbeidsmarkt eerder dan andere werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, zowel voor deze werknemers zelf als voor hun werkgevers en de economie.De uitgangsvraag van dit project was wat HRM en leidinggevenden kunnen doen om werknemers met een chronische aandoening zo lang mogelijk aan het werk te houden.Om deze vraag te beantwoorden werden 4 subvragen gesteld: 1) Wat is er uit de literatuur bekend met betrekking tot (effectieve) maatregelen die een bedrijf (het management en het ondersteunende HRM) kan nemen om werknemers met een chronische aandoening in staat te stellen om zo goed mogelijk te blijven functioneren op het werk; Wat is er bekend met betrekking tot het effect van deze maatregelen? 2) Welke maatregelen vinden professionals (werkgevers, HRMers en Arbo-professionals) nodig en uitvoerbaar? 3) Welke plannen kunnen twee arbeidsorganisaties in de praktijk ontwikkelen zodat leidinggevenden, en het ondersteunende HRM, voor werknemers met een chronische aandoening een klimaat kunnen creëren waardoor zij zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren op het werk? Hoe goed zijn deze plannen implementeerbaar? 4) Is het op basis van de verworven kennis uit vraagstelling 1, 2 en 3 mogelijk om een lijst met criteria op te stellen voor een optimaal programma van maatregelen die een arbeidsorganisatie kan nemen om werknemers met een chronische aandoening in staat te stellen om zo goed mogelijk te blijven functioneren op het werk?

typeproject
jaar2012
verantwoordelijkeJoke Haafkens
organisatieAmsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA
plaatsAmsterdam
instellingAmsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, UvA
publicatievormPresentatie
trefwoordenHRM ; Human Resource Management ; arbeid ; gehandicapten
themawerk en handicap

werkgevers

publicatiehuman_resources_werknemers_aandoening.pdf
datum invoer07-08-2012