Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren: Stap voor stap op weg naar een passende arbeidsplek

samenvatting

Een groot deel van de doelgroep van cluster 4 verlaat de school zonder startkwalificatie. Vooral voor díe leerlingen is het Landelijk Werkverband zmok-scholen (later opgegaan in de Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4)) in 2001 het project "Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren" gestart om daarmee een bijdrage te leveren aan een adequate arbeidsintegratie van deze jongeren. Deze publicatie is een van de producten die het project heeft opgeleverd en is het resultaat van een ontwikkelingstraject waarbinnen – onder de vlag van LVC4 - is samengewerkt door zeven scholen uit cluster 4. Het doel van het project was het versterken van de positie van leerlingen uit cluster 4 op de arbeidsmarkt door middel van de ontwikkeling van een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL). Binnen deze leerweg is gekozen voor het casemanagementmodel als begeleidingsvorm.

typeproject
jaar2005
verantwoordelijkeJan Simons, ... [et al.]
plaats’s-Hertogenbosch
instellingKPC Groep
pagina's124 p.
doelgroepGedragsstoornissen ; cluster 4
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; cluster4-scholen
themaOnderwijs
urlwww.kpcgroep.nl/onzediensten/index.asp?SubNavID=951
referentie nummer451
datum invoer29-09-2009