Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren

samenvatting

Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL) ontwikkeld, waarbij de leerlingen van begin tot eind worden begeleid in het vinden van een passende arbeidsplek. Deze AGL bestaat uit de volgende fasen: assessment, interne activiteiten, externe activiteiten, arbeidsinpassing en nazorg. Parallel aan deze vier fasen lopen de 'vrijetijdsvaardigheden' en het 'ketenmanagement', onderdelen die tijdens alle fasen van de arbeidsmarktgerichte leerweg een belangrijke rol spelen. In de publicatie 'Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren' wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelde AGL en de inrichting van de verschillende fasen.

typeproject
jaar2005
verantwoordelijkePatrick Hallink; Mieke Kalee ; Bob Massier ; René Schreurs ; Jan Simons (eindredactie) ; Ria Timmermans ; Jacqueline Visser ; Hanneke Wijdeveld
plaats’s-Hertogenbosch
instellingKPC Groep
pagina's122 p.
doelgroepGedragsstoornissen
trefwoordenleerwegondersteunend onderwijs ; zmlk ; gedragsstoornissen
themaOnderwijs
adresKPC Groep
Postbus 482
5201 AL
’s-Hertogenbosch
Tel.: (073) 624 72 47
urlhttp://www.lvc4.nl/sites/lvc4/files/site_10_20071129152307_1_casemanagement_gedragsmoeilijke_jongeren.pdf
referentie nummer450
datum invoer29-09-2009