Brand New Day

samenvatting

In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het project en nevendoel was bedrijven positieve ervaringen laten opdoen met jonggehandicapten en hen stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Er werd een comité van aanbeveling opgericht bestaande uit 6 tot 8 kopstukken uit het bedrijfsleven. Zij zetten zich in voor bekendheid van project en spreken hun netwerk aan voor een werkervaringsplaats. Deelnemers werden tijdens de werkervaring begeleid door een jobcoach van SUUS & CO. Na plaatsing werd in onderling overleg een tijdsplanning gemaakt en tussentijds geëvalueerd met de deelnemer en de organisatie. Het proces en de resultaten van de trajecten werden vastgelegd in een rapport en in een DVD productie. De acht deelnemers hebben hun stage afgerond. In 2007 zijn de resultaten van dit project gepresenteerd in de vorm van een DVD en een digitaal boek. Hierin staan verhalen van deelnemers, ervaringen van werkgevers, tips om zelf aan de slag te gaan en inspiratie om je eigen droom te volgen. In januari 2008 is het eindverslag van Brand New Day gereed gekomen. Hierin zijn de resultaten, de succesfactoren en de leermomenten opgetekend. Enkele belangrijke bevindingen:Zes van de acht deelnemers hebben werkervaring opgedaan, onder andere in een dierenasiel, een kinderatelier en een geluidsstudio. De overige twee deelnemers bleken nog niet zover om al echt concreet bezig te zijn met werk. De timing moet goed zijn. Bij mensen die er klaar voor zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen, heeft het project de grootste kans van slagen. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de droom ligt bij de deelnemer. De deelnemer krijgt goede ondersteuning van een jobcoach, maar moet zelf het werk doen. Een gelijkwaardige samenwerking is essentieel. Een overeenkomst met de werkgever waarin leerdoelen zijn afgesproken, kan handig zijn. Belangrijker dan vaste structuren en protocollen is dat iedereen dezelfde visie deelt en uitdraagt: bezig zijn met je droom geeft zoveel energie en mogelijkheden dat het beperkingen overstijgt. Binnen je grenzen kun je alles.

typeproject
jaar2006
verantwoordelijkeSuzanne Unck
instellingSUUS & CO.
doelgroepGehandicapten
trefwoordengehandciapten ; arbeidsmarkttoeleiding
themaWerkgevers
Arbeidstoeleiding
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Suuseindverslag%20Brand%20New%20Day.pdf | eindverslag
www.suusenco.nl
www.brandnewday.nu
referentie nummer445
datum invoer29-09-2009