Branchegerichte certificering

samenvatting

Dit project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leer-werktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit cluster 3 en 4 van de Regionale Expertise Centra (REC) in de regio Den Bosch. Dit ter verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. De organisaties starten in samenwerking kleine integrale leer-werkeenheden. Deze leer-werkeenheden leiden op tot branchegerichte certificaten en sluiten aan bij kwalificerende basisopleidingen zoals de Arbeids geKwalificeerd Assistent (AKA). 

Het project wordt in vier fasen uitgevoerd. In de definitiefase worden alle voorbereidingen voor de start van het project getroffen. Reeds bestaande goede werkpraktijken elders zijn vertrekpunt voor de inrichting van het project. In de ontwikkelfase worden de trajecten geselecteerd en ontwikkeld. In de realisatiefase worden de trajecten uitgevoerd en geëvalueerd. Men start in ieder geval met trajecten die opleiden voor de metaalbranche en de schoonmaakbranche. In de nazorgfase vindt tenslotte de eindevaluatie plaats. 

De eindproducten worden breed verspreid. Voor de opleidingen schoonmaker, groen, lasser en horeca heeft het project folders voor jongeren ontwikkeld. De start van deze cursus is voorlopig uitgesteld vanwege logistieke problemen. Er is wel een ‘rouleersysteem’ ontwikkeld. Hierbij volgen leerlingen een traject waarbij ze verschillende productiewerkzaamheden verrichten: inpakwerkzaamheden, montagewerkzaamheden en het in lijn produceren van een houten product. 

Leerlingen bleken overigens weinig animo voor deze cursus te hebben, maar omdat uit uitstroomcijfers blijkt dat veel leerlingen in het productiewerk terecht komen, is de cursus Productie toch ontwikkeld. De cursus Administratie is om uiteenlopende redenen nog niet van de grond gekomen. De vaardigheden die nodig zijn om een dergelijke cursus met succes te kunnen volgen blijken voor de meeste leerlingen een struikelblok. Bestaand instructiemateriaal is te ontoegankelijk en het is lastig partijen te vinden die nieuw lesmateriaal willen ontwikkelen. Er zijn wel mogelijkheden om leerlingen deelcertificaten te laten behalen op het gebied van digitale vaardigheden.

typeproject
jaar2008
verantwoordelijkeDhr. M. Karssemakers
instellingDe scholen uit REC Balein en REC Chiron samen met Arbeidsintegratie Sterk in Werk, het praktijkonderwijs, KPC Groep en het ROC
doelgroepMensen uit cluster 3 en cluster 4 ; licht verstandelijk gehandicapten ; psychische stoornissen
trefwoordenleerwegondersteunend onderwijs ; lvg ; psychische problemen; leer-werktrajecten
themaOnderwijs
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/groen%2008.pdf folder groen
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/schoonmaker%2008.pdf | folder schoonmaken
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/lasser%2008.pdf
folder lasser
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/horeca%2008.pdf ; folder horeca
[http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/Eindevaluatie%20Project%20Branchegerichte%20Certificering%20Oktobe….pdf
http://http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Scholen%20Den%20Bosch%20Branche%20Gericht/Eindevaluatie%20Project%20Branchegerichte%20Certificering%20Oktobe….pdf] ; eindevaluatie
referentie nummer444
datum invoer29-09-2009