Autwork

samenvatting

Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via een franchiseformule naar betaald werk te begeleiden.De stichting (Aut)Work legt contacten met franchise-organisaties en bestaande instellingen die werken met autisten in de regio Almere. De haalbaarheidsstudie behandelt vijf onderwerpen. Ten eerste onderzoekt men de mogelijkheden en voorwaarden om via franchise concepten succesvol werkgelegenheid voor de doelgroep te realiseren. Ten tweede bepaalt men op welke wijze de werving en selectie van de doelgroep het beste kan plaatsvinden. Er wordt onderzocht hoeveel begeleiding noodzakelijk is en hoe deze kan worden georganiseerd en gefinancierd. Bestaande belemmeringen bij werkgevers worden in kaart gebracht. Tenslotte inventariseert men de mogelijkheden om de uitstroom uit de werkbedrijven te organiseren. Het detacheringsconcept krijgt een virtuele vorm. Elke jongere heeft een persoonlijke homepage. Hierop staan alle activiteiten die noodzakelijk zijn om te kunnen werken, en wordt aangegeven wie deze activiteit uitvoert. Het is een houvast voor de jongere en de zekerheid voor de omgeving dat alles geregeld is. Ook worden de dossiers van hulpverlenende instanties bij elkaar gevoegd. De jongere kan zelf kiezen wie inzage krijgt in de gegevens. Elke jongere krijgt daarnaast een levenscoach, een onafhankelijke begeleider.

typeproject
jaar2008
verantwoordelijkeJohan Luiks
instellingStichting (Aut)Work
doelgroepMensen met autisme
trefwoordenautisme ; arbeidsmarkttoeleiding ;
themaWerkgevers
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Autwork/Eindrapportage%20projecten%20AutWork%20september%202008.pdf | eindrapportage
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Autwork/Resultaat%20haalbaarheidsstudie%20(Aut)Work.pdf ; resultaat haalbaarheidsstudie
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Autwork/Onderzoek%20detacheringsconcept%20(Aut)Work.pdf | onderzoek detacheringsconcept
http://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/Autwork/autwork_aanvraag_vraaggericht_werken%20nov%202007.pdf ; aanvraag vraaggericht werken
referentie nummer427
datum invoer29-09-2009