ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten

samenvatting

In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover getraind dat hij/zij individueel verder kan gaan en de stap naar arbeid kan maken. Deelnemers stromenT vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De deelnemers worden in groepsverband getraind en begeleid naar arbeid. In het trainingsproject wordt gebruik gemaakt van de groepsdynamiek. Er is een samenvatting van de eerste leerervaringen (maart 2006). De duur van de het traject is maximaal een half jaar. Ex-gedetineerden zijn 18 tot 25 jaar en hebben een wajong-uitkering. 60 % van de deelnemers stroomt door naar betaalde arbeid. Afhankelijk van de deelnemer kan dit zijn op een beschermde werkplek, werken met een jobcoach of binnen het vrije bedrijf. 40% stroomt door naar een volgende fase in het traject naar arbeid. In de eerste twee maanden van het traject komt er bij de jongeren sociaal gedrag op gang. Ze corrigeren elkaar op ongewenst gedrag. Ze helpen elkaar op hun zwakke punten en ze accepteren deze hulp van elkaar. Deze ontwikkeling is van wezenlijk belang om later op de werkvloer te kunnen functioneren in groepsverband. Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden om een individuele begeleiding te bieden voor jongeren die niet binnen de groep kunnen functioneren Jongeren moeten de relatie begrijpen tussen de training nu en de baan later. Ook is begrip nodig voor het feit dat het soms nodig is nu dingen te doen die niet leuk zijn om later te kunnen krijgen wat je graag wilt. Daarnaast werkt betrokkenheid bij de ontwikkeling van de training voor hen motiverend. Ook is van belang om voorbeelden te gebruiken die aansluiten bij hun belevingswereld.

typeproject
jaar2007
verantwoordelijkeHans van Essen
instellingDe Orthopedagogische Zorginstelling Amstelduin samen met justitie, reclassering en UWV.
doelgroepGedetineerden
trefwoordengedetineerden ; arbeidsmarkttoeleiding ; cursus
themaIntermediairs
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/attachments/algemeen/ATCAmstelmonde/http%20%20%20zoek.volkskrant.pdf ; artikel van volskrant
referentie nummer424
datum invoer29-09-2009