Projecten

Hier vindt u in willekeurige volgorde alle in de kennisbank verzamelde projecten. De meeste projecten zijn afgerond.

Vindt u niet de juiste informatie, leg dan uw vraag voor aan het forum van professionals en ervaringsdeskundigen
Ook staan in de kennisbank organisaties, die gespecialiseerd zijn in verschillende doelgroepen en hun problematiek.

Artikel en datum