Steunpunt Autisme Noord

samenvatting

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland Noord  biedt ondersteuning in het regulier onderwijs bij vragen over leerlingen met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis (ASS). 

Het steunpunt is gericht op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Daarnaast is het steunpunt werkzaam binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs.

typeorganisatie
doelgroepAutisme
trefwoordenautisme ; kennisontwikkeling ; onderwijs ; helpdesk ; onderwijs
themaLeren omgaan met een beperking
Onderwijs
urlSteunpunt Autisme Noord Holland Noord: zie:www.autismenhn.nl/
opmerkingenPublicaties zie: de site.
referentie nummer214
datum invoer29-09-2009