Sociaal Cultureel Planbureau - SCP

samenvatting

Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. 

Het SCP rapporteert regelmatig over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking: de verdeling van welzijn over diverse bevolkingsgroepen. 

De gezondheid, het opleidingsniveau, de woonsituatie of het besteedbare inkomen en de besteding van vrije tijd hebben allemaal betrekking op het welzijn.

typeorganisatie
plaatsDen Haag
doelgroepRegering ; de Eerste Kamer ; de Tweede Kamer
trefwoordenzorg en welzijn ; leefsituatie ; vrouwen ; jongeren ; gehandicapten ; minderheden
themaAlgemene informatie over jongeren met een beperking
Wajongeren en zijn sociale omgeving.
adresbezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

postadres:
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
telefoon 088 9846 300
urlSociaal Cultureel Planbureau:  www.scp.nl
opmerkingenPublicaties zie: http://www.scp.nl/Publicaties
referentie nummer157
datum invoer29-09-2009