SLO - nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

samenvatting 

SLO is betrokken bij het opstellen van landelijke leerplankaders, licht ze toe met voorbeelden en beproeft ze in de praktijk met behulp van pilots. SLO ondersteunt scholen bij het maken van inhoudelijke keuzes en het uitwerken van leerplankaders in aansprekend, innovatief en succesvol onderwijs.  

De ondersteuning bestaat onder meer uit suggesties voor inhouden, leeractiviteiten, de rol van de leraar, materialen en bronnen, groeperingsvormen, plaats, tijd en toetsing. SLO werkt nauw en structureel samen met docenten, schoolleiders, wetenschappers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en nationale en internationale beleidsmakers. Kennisdeling stelt SLO in staat om haar deskundigheid te vergroten en te verspreiden.

typeorganisatie
plaatsEnschede
doelgroepScholen
trefwoordenict ; leerplanontwikkeling ; lesmateriaalontwikkeling ; onderwijs.
themaOnderwijs
adresPiet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
Postbus 2041
7500 CA Enschede
telefoon 053 4840 840
Fax: 053 4307 692
e-mail info@slo.nl
urlSLO zie: www.slo.nl
opmerkingenPublicaties zie: http://www.slo.nl/organisatie/publicaties/
referentie nummer160
datum invoer29-09-2009