Raad voor Werk en Inkomen - RWI

samenvatting

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte maandag van 14 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat stekker uit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wordt getrokken en dat de subsidie aan het RWI stopt.

De raad, waarin werkgevers, vakbonden en gemeenten zitten, geeft adviezen over het functioneren van de arbeidsmarkt.De RWI Raad voor Werk en Inkomen doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van arbeid en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeids- en re-integratiemarkt.

De publicaties van de RWI gaan over verschillende deelaspecten van de arbeids- en re-integratiemarkt. Over deze thema’s heeft de RWI expertise opgebouwd. In de RWI overleggen werkgevers, werknemers en gemeenten over hoe zij samen de problemen op de arbeidsmarkt en op de re-integratiemarkt het hoofd kunnen bieden. 

Vanuit zijn bijzondere samenstelling is de RWI ook dé instantie die op regionaal niveau gemeenten en branches/sectoren tot elkaar kan brengen. Naast een rol als overlegplatform, voorzag de RWI deze partijen concrete en praktische handreikingen.

typeorganisatie
plaatsDen Haag
doelgroepOverheid
trefwoordenarbeidsmarkt ; arbeidsmarktonderzoek ; expertisecentra ; overlegorganen ; overheid ; beleid
themaBehoud van arbeid  ;Wet- en regelgeving
urlRaad voor Werk en Inkomen zie: www.rwi.nl/
opmerkingen14 maart 2011 werd door het ministerie aangekondigd dat de stekker uit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wordt getrokken en dat de subsidie aan het RWI stopt.
referentie nummer154
datum invoer29-09-2009