Passend onderwijs

samenvatting

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Geen kind tussen wal en schip dus. Passen onderwijs informeert u over de mogelijkheden en kansen om dit te bereiken. Activiteiten in het kader van Passend onderwijs worden landelijk gecoördineerd. De coördinatie stemt activiteiten op elkaar af en voert in opdracht van de regiegroep Passend onderwijs het activiteitenplan uit.

typeorganisatie
plaatsUtrecht
doelgroepOnderwijs
trefwoordenonderwijs ; ouders ; schoolbesturen ; informatie ; forum ; ministerie van OCW ; zorgplicht ; gehandicapten.
themaOnderwijs
adresPostadres informatiepunt
Ministerie van OCW
Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
e-mail info@passendonderwijs.nl
urlPassend onderwijs zie: www.passendonderwijs.nl/
referentie nummer212
datum invoer29-09-2009