Pantar

samenvatting

Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt (of zo dicht mogelijk daarbij). 

Pantar is van oorsprong een klassiek SW bedrijf dat zich gevolueerd heeft tot doorstroom- en mensontwikkelingsbedrijf (Pantar Rei betekent: alles stroomt) voor alle mensen met een grotere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In deze interventie wordt de doorstroommethodiek van SW en ID/WIW beschreven.

typeorganisatie
jaar2010
organisatiePantar
plaatsAmsterdam
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; sociale werkvoorziening.
themaarbeidstoeleiding
adres zie de site van Pantar
telefoon 020 - 41 68 000
urlhttp://www.pantar.nl/