Nederlands Jeugdinstituut - NJi

samenvatting

Het NJi Kenniscentrum verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis en informatie over jeugd en opvoeding. 

Daarnaast heeft het Nederlands Jeugdinstituut drie Centra voor Praktijkontwikkeling, die nauw samenwerken met het Kenniscentrum: Educatie & Opvang, Jeugdzorg & Opvoedhulp en Onderwijs & Jeugdzorg. 

Zij zijn er voor praktijkontwikkeling, onderzoek, innovatie, opleiding & training en ondersteuning in de jeugdsector. Ze werken op verzoek of in opdracht van instellingen, organisaties van beroepskrachten en cliĆ«nten, maar ook van overheden, onderwijs en fondsen. De centra bieden naast praktijk- en beleidsonderzoek ook advies en ondersteuning bij innovaties, opleidingen en training on the job.

typeorganisatie
plaatsUtrecht
instellingDossiers:
Angststoornissen ; Brede school ; Centra voor Jeugd en Gezin
Depressie ; Effectiviteit van interventies ; Kindermishandeling ; Multiprobleem-gezinnen ; Opvoedingsondersteuning ; Professionalisering in de jeugdzorg

Databanken:
Effectieve Jeugdinterventies
Nederlands Onderzoek Jeugd en Opvoeding
Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden
doelgroepJeugd ; Opvoeding
trefwoordenjeugd ; opvoeding ; onderzoek ; innovatie ; ondersteuning
themaAlgemene informatie over jongeren met een beperking ; Jeugdzorg
adresCatharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
telefoon NJI infolijn 030 - 230 63 44 : werkdagen van 9 tot 13 uur.
 030 230 65 64
Fax: 030 - 230 63 12
urlNederlands Jeugd Instituut ; www.nji.nl
opmerkingenPublicaties op de gebieden brede school, internationaal, jeugd en media, jeugdwelzijnswerk, jeugdzorg, kindermishandeling, kinderopvang, lokale jeugdbeleid, onderwijs en jeugdzorg, ontwikkelingsstimulering, opvoedingsstimulering zie:publicaties op de site van NJI
referentie nummer89
datum invoer29-09-2009