OC&W -Ministerie Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur  

samenvatting

De website van het ministerie van OCW is thematisch opgezet. Dat betekent dat verschillende soorten informatie over één onderwerp zoveel mogelijk op één plek worden aangeboden.

In deze zogeheten dossiers zijn bijvoorbeeld niet alleen de nota's te vinden maar ook het bijbehorende persbericht, een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp en verwijzingen naar andere websites rond dit thema.

typeorganisatie
plaatsDen Haag
instellingDossiers onderwijs zie: http://www.minocw.nl/onderwerpen/thema-onderwijs/index.html
Dossiers wetenschap zie: http://www.minocw.nl/onderwerpen/thema-wetenschap/index.html
Dossiers cultuur zie: http://www.minocw.nl/onderwerpen/thema-cultuur/index.html
Dossiers organsiatie OCW zie: http://www.minocw.nl/onderwerpen/thema-organisatie/index.html
doelgroepCultuur, onderwijs en wetenschap
trefwoordenonderwijs ; cultuur ; wetenschappen ; overheid ; beleid
themaOnderwijs
adresRijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
telefoon 0800-8051 (gratis)
urlMinisterie Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
referentie nummer105
datum invoer29-09-2009