LOC Zeggenschap

samenvatting

LOC is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in zorg en welzijn - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn.

LOC heeft de volgende kerntaken: dienstverlening aan de leden (informatievoorziening, scholing, ondersteuning en advies); belangenbehartiging namens de leden op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

typeorganisatie
plaatsUtrecht
doelgroepCliëntenraden
trefwoordenbelangenbehartiging ; cliëntenraden ; zorg en welzijn
themaLeren omgaan met een beperking.
adresChurchilllaan 11 (5e etage)
Postbus 700
3500 AS Utrecht
telefoon 030 284 32 00
Fax: (030) 284 32 01
e-mail loc@loc.nl
urlLOC Zeggenschap zie: http://www.loc.nl/medezeggenschap
opmerkingenLOC ondersteunt haar leden door middel van schriftelijke uitgaven. zie: http://www.loc.nl/service-producten
referentie nummer95
datum invoer29-09-2009