LCR - Landelijke Clientenraad

samenvatting

De Landelijke Cliëntenraad is, na de invoering van de nieuwe Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) op 1 januari 2002, een overlegorgaan voor cliënten. 

De Landelijke Cliëntenraad overlegt minstens een keer per jaar met de Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid, de Raden van bestuur van Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale verzekeringsbank (SVb) en de gemeenten. 

De Landelijke Cliëntenraad heeft de rol  van inbreng van cliënten op de beleidsterreinen werk en inkomen en in het bijzonder het arbeidsmarkt-  en re-integratiebeleid en de cliëntenparticipatie.

typeorganisatie
plaatsDen Haag
doelgroepCliënten op de beleidsterreinen werk en inkomen,
trefwoordenbelangenbehartiging ; beleidsadvisering ; cliëntenorganisaties ; arbeidsmarktbeleid ; integratie.
themaArbeidstoeleiding ; Behoud van Arbeid ;Wet- en regelgeving
adresLandelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
telefoon 070 3499790
url info@lcr-suwi.nl
opmerkingenOnder dossiers kunt u alle belangrijke brieven en adviezen. zie: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Landelijkeclientenraad.aspx


referentie nummer87
datum invoer29-09-2009