Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - LWOE

samenvatting

Als een leerling op school leer- en gedragsproblemen heeft, wordt eerst getracht, op basis van een handelingsplan, intern een oplossing te vinden. 

Kan de school zelf het kind onvoldoende bieden, dan kan een beroep worden gedaan op externe ondersteuning, bijvoorbeeld ambulante begeleiding. 

Leerlingen met epilepsie kunnen gespecialiseerde ambulante begeleiding krijgen vanuit het Steunpunt Onderwijs en Epilepsie in de eigen regio. Het Steunpunt kan verschillende mogelijkheden ter ondersteuning aanbieden.

typeorganisatie
plaatsHeeze
instellingPer regio is een hoofdlocatie.
doelgroepEpilepsie en onderwijs
trefwoordenambulante schoolbegeleiding ; jongeren ; helpdesk ; maatschappelijk werk ; informatie ; epilepsie ; onderwijs
themaLeren omgaan met een beperking ; Onderwijs
adreseen van de drie hoofdlocaties:
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze

postadres:
Postbus 61
5590 AB Heeze
telefoon 040-2279300
urlLandelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie ; www.lwoe.nl
Regiocontacten zie: http://www.lwoe.nl/html/contact.html
referentie nummer101
datum invoer29-09-2009