CG-Raad

samenvatting

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.

Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad.

LET OP: Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'.

typeorganisatie
instellingDe collectieve belangenbehartiging is verdeeld over de terreinen:
- Arbeid, sociale zekerheid en inkomen
- Volksgezondheid, welzijn, sport en recreatie
- Mobiliteit en toegankelijkheid
- Onderwijs
- Emancipatie, empowerment en gelijke behandeling
- Informatievoorziening en beeldvorming
doelgroepGehandicapten ; chronisch zieken
trefwoordenBelangenbehartiging ; gehandicapten ; chronisch zieken
themaLeren omgaan met een beperking
adresChurchilllaan 11
Piet van Dommelenhuis 
3527 GV Utrecht
telefoon 030 720 00 00
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
e-mailpost@iederin.nl
urlhttps://iederin.nl/
opmerkingen1 Januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. 
referentie nummer35
datum invoer29-09-2009