Bureau Jeugdzorg

samenvatting

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. 

De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. 

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn:

  • indicatiestelling
  • uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,
  • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij en
  • jeugdreclassering.
typeorganisatie
doelgroepJeugdzorg
trefwoordenkinderen ; jongeren ; ouders ; opvoeders ; opvoeding ; hulpverlening ; jeugdzorg
themaJeugdzorg
adresAdressen zie de site van www.jeugdzorgnederland.nl/zoekt-u-hulp-of-informatie-/
urlBureau Jeugdzorg zie: http://www.jeugdzorgnederland.nl
referentie nummer211
datum invoer29-09-2009