Werkscan-informatie voor professionals

De Werkscan is een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms voor het hele bedrijf.

De Werkscan helpt uw klant om zijn medewerkers bewuster te maken over duurzame inzetbaarheid. En geeft adviezen om actie te ondernemen om zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk te blijven. De Werkscan bestaat uit een vragenlijst en een coachgesprek.
De Werkcan vragenlijst is gericht op werkvermogen, werk en loopbaan.

Een deel van de vragen in de Werkscan bestaat uit gevalideerde vragen uit de Work Ability Index (WAI), de wetenschappelijke methode om werkvermogen te meten.

De andere vragen zijn door arbeidsdeskundigen ontwikkeld specifiek voor de Werkscan. Deze vragen zijn gericht op signaalgebieden, die de inzetbaarheid kunnen beïnvloeden: leefstijl, gezondheid, werkomstandigheden, werk-privé balans, loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling, opleidingsbehoefte en perceptie zelfredzaamheid.

typeMethodiek
doelgroepWerknemers
themaDuurzame inzetbaarheid, werkvermogen, WorkAbilty Index/WAI, Langer doorwerken
Meer informatieWerkscan: informatie voor professionals
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer28-05-2018