Werk na Detentie

samenvatting

Werk na Detentie is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties binnen de gemeente Groningen. Het doel van de interventie is om de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt van ex-gedetineerden en niet-gedetineerde justitiabelen te vergroten. Het achterliggend idee is dat zo de zelfredzaamheid van de doelgroep toeneemt en recidive wordt voorkomen. Deelnemers krijgen een stageplek. Bij goed functioneren kan een detachering volgen. De partijen hebben hun samenwerking ten aanzien van het aan werk helpen van ex-gedetineerden vastgelegd in een convenant. Met dit convenant streven zij ernaar om door intensieve samenwerking te komen tot één integrale aanpak.

typemethodiek
verantwoordelijke Dienst Sociale Zaken/gemeentelijk re-integratiebedrijf WeerWerk
organisatie Dienst Sociale Zaken/gemeentelijk re-integratiebedrijf WeerWerk
Eendrachtskade Zuidzijde 2
9726CW Groningen
050-3675222
plaats Groningen
instelling Dienst Sociale Zaken/gemeentelijk re-integratiebedrijf WeerWerk
trefwoordeninterventies naar werk ; aan het werk komen
thema behoud van arbeid
publicatie Werk_na_Detentie_0.pdf
opmerkingen Deze methodiek is afkomstig van voormalig interventiesnaarwerk.nl.
datum invoer07-03-2018