Weba: Welzijn bij de Arbeid

samenvatting

Doelstelling: Welzijnsrisico's signaleren, vooral met betrekking tot de stressrisico's op psychische overbelasting op de leermogelijkheden van mensen en hun werk.

WEBA is afkomstig van Welzijn bij de Arbeid. Deze methode werd ontwikkeld om de verplichtingen die in de Nederlandse wetgeving met betrekking tot welzijn op het werk waren opgenomen te kunnen operationaliseren. Weba beoogt welzijnsrisico's te signaleren, vooral met betrekking tot de stressrisico's op psychische overbelasting op de leermogelijkheden van mensen en hun werk. Men beoogt de functie te analyseren om welzijnsrisico's te bepalen met betrekking tot arbeid, werkstress en werkdruk. 

De Weba-methode stelt twee fasen voor, namelijk enerzijds "Beschrijven" en anderzijds "Beoordelen en rapporteren". Om de werkinhoud te analyseren en te beoordelen bevat de Weba- methode zeven aspecten. Ze is voornamelijk bedoeld om een discussie over de kwaliteit van de arbeid op gang te brengen, meer bepaald voor het opsporen van risico's in het kader van een preventief beleid. 

Om de werkinhoud te analyseren en te beoordelen bevat de WEBA methode zeven aspecten. 1. De vakmatige volledigheid van de functie; 2. Organiserende taken; 3. Niet-kortcyclische taken; 4. Moeilijkheidsgraad van de functie; 5. Autonomie in het werk; 6. Contactmogelijkheden; 7. Informatievoorziening

typemethodiek
verantwoordelijkeS Vaas, S Dhondt, M Peeters, J Middendorp, Vethman.
doelgroepWerknemers
trefwoordenwelzijn ; werknemers ; arbeid
themaWerkgevers
opmerkingenType instrument: Vragenlijst

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: Alphen a/d Rijn: Samsom

Referenties:
- D'Hertefelt, H. (1994).
  In: Moors (ed). Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, Groot, C.J. (2000).
  Documentatie van tests en testresearch in Nederland.
  Deel 1 testbeschrijvingen. Van Gorcum, Asse.Projectgroep WEBA (1989)
- Functieverbetering en organisatie van de arbeid; welzijn bij de arbeid
  (WEBA),   gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfskunde,
  Voorburg: Ministerie van Sociale Zaken en de Werkgelegenheid,
  Directoraat-Generaal van de Arbeid (Publicatie nr. S71).
referentie nummer381
datum invoer29-09-2009