VSPS: Vragenlijst sociale en pedagogische situatie

samenvatting

Deze vragenlijst VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. In de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming is het stellen van een juiste diagnose doorgaans geen eenvoudige zaak. 

Jeugdigen kunnen uiteenlopende problemen hebben, die vaak op meerdere gebieden liggen. Zo kan naast gedrags- of emotionele problemen ook sprake zijn van risicovolle omstandigheden in de opvoedingssituatie. Tegelijkertijd kunnen risicofactoren worden gecompenseerd door gunstige omstandigheden op andere gebieden. Hierdoor is het niet gemakkelijk te bepalen welke (risico)factoren precies een rol spelen. 

Met de VSPS kan de analyse van probleemfactoren systematisch worden uitgevoerd. Dat verloopt als volgt. Eerst worden de gedrags-, de emotionele en de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Dat gebeurt ook met risicofactoren in het opvoedingsmilieu in brede zin, dus zowel in het gezin, op school als in de vrije tijd en de vriendenkring. 

Vervolgens worden de bevindingen van dit onderzoek in het zogeheten VSPS-risicoprofiel systematisch onder elkaar gezet. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van de ontwikkelingsbevorderende en ontwikkelingsbelemmerende factoren.

typemethodiek
verantwoordelijkeDr. E.M. Scholte (NIPPO)
doelgroepPychische stoornissen
trefwoordenmeetinstrument ; psychische problemen ; jeugdzorg
themaOnderwijs
urlwww.bsl.nl/
opmerkingenType instrument: Vragenlijst sofware

Validiteit:
De uitgebreide VSPS voldoet aan de eisen die aan valide testmateriaal worden gesteld. De korte VSPS is vanwege zijn globaler beoordelingsprocedures gevoeliger voor subjectieve invloeden dan de uitgebreide. Het verdient daarom aanbeveling daar waar mogelijk de uitgebreide versie te gebruiken. 

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: Bohn Stafleu van Loghum

Referenties:
- Scholte, E.M. (1993a).
  Basisdiagnostiek in de psychosociale jeugdhulpverlening I:
  De Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie.
  Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 251-270.
- Scholte, E.M. (1993b).
  Basisdiagnostiek in de psychosociale jeugdhulpverlening II:
  gebruik in de praktijk van de gezinsvoogdij.
  Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 335-351.
- Scholte, E.M. (1998).
   School en jeugdzorg.
   In: Van der Ploeg, J.D. & Mooij, T. (Eds), Geweld op school, Rotterdam:
   Lemniscaat.
- Scholte, E.M. (1999).
   Sociaal-ecologische analyse.
   In: Handboek Jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
referentie nummer373
datum invoer29-09-2009