VAG: Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (NIPG vragenlijst Arbeid en Gezondheid

samenvatting

De VAG is voor het in kaart brengen en beoordelen van de arbeidssituatie en de gezondheid van werkenden.

In de VAG worden de aspecten gezondheid, werk en werkomstandigheden onderscheiden. Onder gezondheid wordt 'ervaren gezondheid' verstaan. In feite gaat het om verstoringen van de gezondheid, namelijk om klachten, die ingedeeld zijn volgens (globale) orgaansystemen (inwendige organen, bewegingsapparaat, zintuigen) en 'diagnose'-categorieën (vage klachten, verstoring van de nachtrust). Onder zakelijk functioneren wordt verstaan in hoeverre de werknemer doet wat van hem verlangd wordt.

Naast de beoordeling door derden treedt een evaluatie door de betrokken persoon zelf. In de VAG gaat het om deze opvattingen die de werknemers hebben over hun functioneren in de arbeidssituatie, waarbij zij dit functioneren meten aan hun eigen normen. De totale lange VAG bestaat uit ongeveer 200 vragen, waarvan 36 gaan over de ervaren gezondheid en over het ziektegedrag. De lange VAG bevat verder nog onderdelen over verschillende aspecten van het werk en de werkomstandigheden.

typemethodiek
jaar1993
verantwoordelijkeGründemann, Smulders & De Winter
doelgroepWerknemers
trefwoordenarbeidsomstandigheden ; gezondheid ; werknemers
themaBehoud van arbeid
opmerkingenType instrument: Vragenlijst met handleiding voor toepassing van de korte VAG in de bedrijfspraktijk.
  
Validiteit:
Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de VAG is uitgevoerd bij ruim 2400 (Dijkstra et al., 1981) respectievelijk 3400 werknemers (de Winter, 1991) van telkens vier bedrijven. Uit de bevindingen van Dijkstra et al. (1981) en van de Winter (1991) valt af te leiden dat de score 'ervaren gezondheid' enigszins valide is, maar validiteitsonderzoek in strikte zin heeft niet plaatsgevonden.

Betrouwbaarheid:
Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de VAG is uitgevoerd bij ruim 2400 (Dijkstra et al., 1981) respectievelijk 3400 werknemers (de Winter, 1991) van telkens vier bedrijven. De betrouwbaarheid van de schalen is op de schaal 'vage gezondheidsklachten' na, te laag. De schaal 'vage klachten' en ook de gehele vragenlijst 'ervaren gezondheid' (alle 25 vragen over klachten) zijn wel betrouwbaar.

Taal: Nederlands

Referenties:
- König-Zahn, C., Furer, J.W. & Tax, B. (1994).
  Lichamelijke gezondheid, sociale gezondheid:beschrijving en evaluatie
  vragenlijsten.

Verkrijgbaaar bij Assen: Van Gorcum. (het meten van de gezondheidstoestand; 2;)- ISBN 90-232-2758-1
referentie nummer353
datum invoer29-09-2009