TraJect: Aan het Werk

samenvatting

TraJect (afkorting van Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekTe) is een training waarin jongeren met een chronische aandoening die lichamelijke beperkingen tot gevolg heeft, naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

De interventie behelst een combinatie van groepsprogramma & individuele begeleiding waarin deskundigheid op twee gebieden wordt ingezet: revalidatie (ergotherapeut, psycholoog, revalidatie-arts, maatschappelijk werker) en re-integratie (jobcoach).

De interventie is gericht op jongeren tussen 16-25 jaar met een chronische aandoening (zoals een dwarslaesie of MS), die als gevolg daarvan belemmeringen ondervinden bij het vinden van (regulier en passend) werk. 

typemethodiek
jaar2010
organisatieKenniskring Participatie, Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool Rotterdam ; afdeling Revalidatiegeneeskunde van Erasmus MC
plaatsRotterdam
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; lichamelijk gehandicapten ; jongeren
themaarbeidstoeleiding ; werk en handicap
urlhttp://www.participatie-arbeid-gezondheid.nl/projecten/interventie/traject/
publicatietraject.pdf
opmerkingenDe doelstelling van de interventie:
Na het volgen van de module heeft de deelnemer een (passende) baan, en/of zijn mogelijkheden om een baan te vinden vergroot.

Aanpak:
In de interventie zijn drie fases te onderscheiden.Fase 1: initiatieffase (2-3 maanden) ; Fase 2: competentiefase (3-5 maanden) ; Fase 3: transitiefase (4-7 maanden). De training start met een groepsprogramma (6-8 pers.) van zes bijeenkomsten over verschillende thema's, verzorgd door afwisselend een ergotherapeut, jobcoach, psycholoog en/of maatschappelijk werkende en gastsprekers (bijv. ervaringsdeskundigen, arbeidsdeskundigen, sollicitatietrainer).Parallel aan en na het groepsprogramma wordt de deelnemende jongeren individuele begeleiding geboden door m.n. een ergotherapeut en jobcoach, eventueel aangevuld door een psycholoog en/of maatschappelijk werkende.

De ergotherapeut biedt de jongeren een individueel behandelprogramma aan, gericht op hulpvragen over arbeid en/of school en algemene dagelijkse activiteiten: werkplek observatie/aanpassing, persoonlijke effectiviteit, toiletgang, rolstoelaanpassing, koken, transfers, aanpassen woning. Vaak komen ook problemen op inter- en intrapersoonlijk gebied aan het licht, waarbij doorverwijzing naar een maatschappelijk werker of psycholoog mogelijk is.
datum invoer28-09-2010